Založení s.r.o. pro ubytovací služby

Pokud se chystáte založit si s.r.o. pro ubytovací služby rádi vám předáme praktické tipy.

Existují dvě živnosti pro ubytování hostů. 

První z nich je živnost volná č. 55 – Ubytovací služby. V rámci této budete poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) lze podávat snídani ubytovaným hostům.

Druhou živností je řemeslná živnost č. 39 – Hostinská činnost. V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Zároveň lze připravovat a prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. 

Co musíte splnit za podmínky pro ubytovací služby?

U živnosti volné nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Musí být splněny všeobecné podmínky provozování živnosti, tedy dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

U řemeslné živnosti je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vámi vybrané činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost.

Jaká kvalifikace je potřeba?

U živnosti volné není kvalifikace stanovena.

U živnosti řemeslné se za vzdělání v oboru považuje úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz. U této živnosti se jedná o obory kuchař, číšník, gastronomické služby a hotelnictví. Uznávají se i příbuzné obory po roce vykonané praxe v oborech cukrář, pekař, řezník a potravinářská výroba. 

Pokud odpovědný zástupce nemá vzdělání v oboru ani v příbuzném oboru, lze jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní ŽL požadovaného oboru činnosti.

Co potřebujete k založení s.r.o.?

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se s.r.o. zakládá výhradně u notáře, protože obě tyto listiny musí být veřejné. 

Každopádně bude potřeba promyslet název společnosti, který není podobný již existujícím firmám. Dále jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů.

Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti. 

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se hned po založení s.r.o. registrovat jako zaměstnavatel u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Nezapomeňte ani na pracovní předpisy, bezpečnost práce a pojištění škod.

 

Zdroj obrázku: freepik.com, unaihuiziphotography

 

Napsat komentář