Založení s.r.o. pro autodopravu

Silniční motorová doprava, známá také jako autodoprava, je koncesovaná živnost regulovaná speciálními právními předpisy. K založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) pro autodopravu je třeba spolupráce živnostenského úřadu a odboru dopravy krajského úřadu podle sídla podnikatele.

Co zahrnuje silniční motorová doprava?

Silniční motorová doprava zajišťuje přepravu osob nebo nákladů a může být rozdělena na osobní a nákladní dopravu.

Podle živnostenského zákona se silniční motorová doprava dělí do čtyř kategorií:

 1. Malá nákladní doprava: vozidla nebo jízdní soupravy do 3,5 tuny, určené k přepravě zvířat nebo věcí.
 2. Velká nákladní doprava: vozidla nebo jízdní soupravy nad 3,5 tuny, určené k přepravě zvířat nebo věcí.
 3. Malá osobní doprava: vozidla určená pro přepravu až 9 osob včetně řidiče.
 4. Velká osobní doprava: vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Do kategorie silniční motorové dopravy osobní patří také taxislužba a vnitrostátní i mezinárodní doprava, která může být příležitostná, linková či kyvadlová.

Jak založit s.r.o. pro autodopravu?

Pro založení s.r.o. je třeba splnit několik kroků:

 1. Sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy: Zakladatelská listina je potřeba, pokud zakládá s.r.o. jednotlivec, zatímco společenská smlouva je nutná při více společnících. Obě listiny musí být sepsány notářským zápisem a zveřejněny v obchodním rejstříku.
 2. Dokumentace a právní náležitosti: Je nutné doložit výpis z rejstříku trestů jednatele, právní důvod užívání prostor pro sídlo společnosti a další dokumenty podle potřeby.
 3. Zřízení bankovního účtu: Na bankovní účet je třeba složit základní kapitál společnosti, což banka potvrdí.
 4. Registrace společnosti: Pokud společnost nezíská živnost na klíč, je třeba ji ohlásit na živnostenském a finančním úřadě. Pokud bude mít zaměstnance, je nutná registrace u okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven zaměstnanců.

Požadavky pro provozování autodopravy

Malá autodoprava

 • Nákladní doprava: Doprava nákladu v osobních automobilech, pick-upech či dodávkách do 3,5 tuny. K získání koncese stačí podat žádost na živnostenském úřadě, který ji postoupí odboru dopravy.
 • Osobní doprava: Přeprava osob vozidly pro maximálně 9 osob včetně řidiče, typicky taxislužba. Proces je obdobný jako u malé nákladní dopravy.

Velká autodoprava

 • Podmínky podle § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě:
  • Dobrá pověst: Prokázání bezúhonnosti podnikatele i odpovědného zástupce.
  • Finanční způsobilost: Kapitál a rezervy minimálně 9 000 EUR pro jedno vozidlo a 5 000 EUR pro každé další.
  • Odborná způsobilost: Odpovědný zástupce musí mít osvědčení o odborné způsobilosti.
  • Usazení: Podnikatel musí mít sídlo s prostorem pro uchování klíčových dokumentů a přístup k nákladním vozidlům.

Co není součástí autodopravy?

Oprava silničních vozidel a klempířství jsou řemeslné živnosti, které vyžadují odborného zástupce s příslušnou kvalifikací, ale nespadají do kategorie silniční motorové dopravy.

Napsat komentář