Jak si rychle založit s.r.o.?

Založení s.r.o. v České republice se může zdát jako jednoduchý proces, ale není to tak vždy. Pro založení s.r.o. je důležité znát správné kroky a mít připravené všechny potřebné dokumenty. V tomto článku vám shrneme základní informace a poradíme, jak celý proces co nejvíce urychlit.

 1. Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Prvním krokem je sepsání zakladatelského dokumentu, kterým je v případě více zakladatelů společenská smlouva. V tomto dokumentu se definují základní parametry společnosti, jako je název, sídlo, předmět činnosti, výše základního kapitálu a rozdělení podílů mezi společníky. Společenskou smlouvu je nutné sepsat písemně a nechat ověřit u notáře.

 1. Vklad základního kapitálu

Základní kapitál s.r.o. v České republice musí být minimálně 1 Kč. Vklady společníků se skládají na bankovní účet společnosti, který je k tomuto účelu zřízen. Bankovní účet musí být veden na jméno společnosti.

 1. Získání živnostenského oprávnění

Provozování živnosti s.r.o. je podmíněno získáním živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění se vyřizuje na živnostenském úřadě v místě sídla společnosti. Seznam volných živností a formuláře k žádosti o živnostenské oprávnění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/).

 1. Zápis do obchodního rejstříku

Společnost s ručením omezeným se zapisuje do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává notář, který sepsal společenskou smlouvu. K návrhu na zápis je nutné přiložit několik dokumentů, včetně společenské smlouvy, výpisu z bankovního účtu o vkladu základního kapitálu a živnostenského oprávnění.

 1. Registrace u finančního úřadu

Po zápisu do obchodního rejstříku se společnost musí registrovat u finančního úřadu v místě sídla. Registrace se provádí elektronicky na webových stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/).

Tipy pro urychlení založení s.r.o.:

 • Vyberte si srozumitelný a zapamatovatelný název společnosti.
 • Využijte vzorové společenské smlouvy dostupné online.
 • Založte si bankovní účet online.
 • Využijte online služby pro založení s.r.o., které vám pomohou s celým procesem.
 • Obraťte se na notáře, který se specializuje na zakládání společností.
 • Využijte služeb specializované firmy, která vám zajistí veškerý servis, který se založení s.r.o. týká.

Délka trvání založení s.r.o.

V praxi ale může celý proces založení s.r.o. trvat i několik týdnů, v závislosti na vytížení úřadů a na tom, zda budete vyřizovat všechny formality sami, nebo s pomocí odborníka. Pokud potřebujete zařídit s.r.o. rychle, rádi vám nabízíme možnost EXPRESS do 2 nebo 5 dnů.

Napsat komentář