Založení s.r.o. pro hostinskou činnost

Chcete si založit restauraci, hospodu nebo kavárnu?

Pak musíte získat řemeslnou živnost Hostinská činnost. Tato živnost spočívá v přípravě a prodeji jídel a nápojů, které jsou určeny k okamžité spotřebě v provozovně, v místě prodeje. 

V rámci hostinské činnosti může s.r.o. poskytovat také ubytování ve všech možných ubytovacích zařízeních, jako je hotel, motel, kemp nebo ubytovna. Můžete také klidně ubytovávat i v rodinných domech, bytových domech, nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Do hostinské činnosti patří i provoz nápojových nebo občerstvovacích automatů.

V rámci této činnosti je možný i doplňkový prodej tabákových výrobků, upomínkových předmětů nebo základních hygienických potřeb. Můžete také prodávat pokrmy a nápoje přes ulici, půjčovat noviny a časopisy na přečtení a také půjčovat stolní společenské hry. Pokud byste chtěli byste mít v restauraci bowling, kulečník a nebo fotbálek, pak je můžete mít v rámci hostinské činnosti.

Co je potřeba k založení s.r.o. pro hostinskou činnost?

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se dá založení s.r.o.  objednat na klíč nebo s návštěvou a konzultací u notáře. 

Nejdříve byste si měli promyslet nezaměnitelný a nezavádějící název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.). Když máte zakladatelskou listinu sepsanou, můžete si založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti. Minimální výše základního kapitálu je libovolnou částka od 1 Kč. Teprve poté, co banka potvrdí výši vkladu, může dojít k zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku.

Jaké vzdělání je potřeba pro založení restaurace?

Pokud chcete provozovat hostinskou činnost musíte mít úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz a doložit ho dokladem o vzdělání v oboru. Konkrétně byste měli být vyučený kuchař nebo číšník nebo mít vystudovaný obor Gastronomické služby nebo Hotelnictví.

Pokud nemáte vystudovanou žádnou z výše zmíněných kvalifikací, pak můžete buď doložit doklad o vzdělání v příbuzném oboru nebo si najít odpovědného zástupce, tzv. garanta, který podepíše souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce. Doklad o vzdělání lze také nahradit praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) opět v restauraci nebo hospodě.

Co hostinská činnost nezahrnuje?

Do hostinské činnosti nespadá prodej lihovin. Živnostenský úřad vydá koncesi na prodej lihovin bez dokládání kvalifikace žadatelům, u kterých nebyl zjištěn trestný čin související s podnikáním v prodeji lihovin. 

Stejně tak provozování kulturních akcí nespadá do hostinské činnosti. Jedinou podmínkou pro získání oprávnění ke konání kulturních akcí je opět trestní bezúhonnost v rámci této činnosti.

Pokud si chcete ušetřit nervy a čas, nechte založení vaší firmy na nás. Spolehněte se na naše spolehlivé a kvalitní služby, které klienti využívají již 15 let.

 

Zdroj obrázku: Unsplash.com, Petr Sevcovic

Napsat komentář