Založení s.r.o. pro zednictví

Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, která vzniká podpisem zakladatelského dokumentu u notáře a jež má zákonem danou strukturu.

Jak založit s.r.o. pro zednictví?

1. Sepsání společenské smlouvy u notáře

Prvním krokem je uzavření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka). Společenská smlouva jako veřejná listina musí být sepsána formou notářského zápisu.

2. Získání živnostenského listu pro činnost v oboru zednictví

Založení s.r.o. pro zednictví se řídí živnostenským zákonem, dle kterého se jedná o živnost řemeslnou, u které je třeba jmenovat odpovědného zástupce. Tímto zástupcem může být podnikatel sám, nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost. 

Způsobilost lze doložit následujícími 3 způsoby:

Doklad o vzdělání v oboru

Za vzdělání v oboru se považuje úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz. U zednictví se jedná o obory zedník,  štukatér, obkladač, fasádník, inženýrský stavitel, pozemní stavitel nebo operátor stavební výroby.

Doklad o vzdělání v příbuzném oboru

Zde se jedná o studijní obory kamnář a umělecký štukatér.

V případě vzdělání v příbuzném oboru je třeba doložit praxi v délce 1 roku (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní ŽL na zednictví.

Praxe v délce 6 let

Pokud odpovědný zástupce zakládané s.r.o. zednické nemá vzdělání v oboru zednictví ani v příbuzném oboru, je možné jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) opět vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list v oboru zednictví.

3. Složení základního kapitálu zakládané s.r.o.

Způsob splacení vkladů stanovuje společenská smlouva, ale mezi nejběžnější způsoby patří složení vkladů na bankovní účet při založení s.r.o. Tento úkon je svěřen do rukou tzv. správce vkladu, který je jmenovitě uveden v zakladatelském dokumentu firmy. Splacením vkladu a vyhotovením úředního potvrzení jeho funkce zaniká.

4. Podání návrhu na zápis s.r.o. do rejstříku

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává přímo na rejstříkovém soudu nebo u notáře. Pokud jsou shromážděny všechny nezbytné dokumenty, sepíše se tzv. osvědčující dokument o doložení listin nezbytných pro zápis nové s.r.o. a žádost o přímý zápis notářem. Následně notář obvykle během několika dnů zajistí zápis založené s.r.o. do veřejného rejstříku. V této chvíli získává nově založené firma vlastní IČ.

5. Registrace společnosti u finančního úřadu

První povinností po založení firmy (s.r.o.) je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.), případně k dani z přidané hodnoty (DPH).

Založení s.r.o tedy není úplně jednoduchý proces. Je nutné po sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy navštívit živnostenský úřad, banku, opět notáře a nakonec finanční úřad.

Pokud se vám samotným tento proces nechce absolvovat, svěřte se do rukou profesionálů. Doporučujeme založení s.r.o. na klíč od Profi-kanceláře s.r.o., která vám zajistí společenskou smlouvu, návštěvu u notáře a veškerý potřebný servis k rozjezdu vašeho podnikání.

 

Zdroj obrázku: freepik.com, senivpetro

Napsat komentář