JAK SI ZALOŽIT S.R.O.?

Společnost s ručením omezeným je jedna z forem obchodních společností, kterou si lze v ČR založit. Jedná se o právnickou osobu, která vzniká podpisem zakladatelského dokumentu u notáře a jež má zákonem danou strukturu.

Jak na založení s.r.o.?

  1. Sepsání společenské smlouvy u notáře

Prvním krokem je uzavření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka). Společenská smlouva jako veřejná listina musí být sepsána formou notářského zápisu.

  1. Získání živnostenského listu 

Pokud jste si vybrali živnost:

  1. A) volnou

U volné živnosti není třeba nic dokládat, pouze se o ní požádá a živnostenský úřad ji aktivuje.

  1. B) řemeslnou

U řemeslné živnosti je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vámi vybrané činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost, tedy buď má vzdělání přímo v oboru, nebo v příbuzném oboru a praxi 1 rok nebo vzdělání v oboru nemá a disponuje praxí 6 let.

  1. C) koncesovanou

U této živnosti chce mít stát kontrolu nad jejím vykonáváním, a proto koncesovaná živnost podléhá vydání státního povolení s jejím provozováním, které osvědčuje výpis (koncese). Výpis se vydává na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápisu do živnostenského rejstříku. Pro získání koncese je nutné prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit případné další podmínky.

  1. Složení základního kapitálu zakládané s.r.o.

Způsob splacení vkladů stanovuje společenská smlouva, ale mezi nejběžnější způsoby patří složení vkladů na bankovní účet při založení s.r.o. Tento úkon je svěřen do rukou tzv. správce vkladu, který je jmenovitě uveden v zakladatelském dokumentu firmy. Splacením vkladu a vyhotovením úředního potvrzení jeho funkce zaniká.

  1. Podání návrhu na zápis s.r.o. do rejstříku

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává přímo na rejstříkovém soudu nebo u notáře. Pokud jsou shromážděny všechny nezbytné dokumenty, sepíše se tzv. osvědčující dokument o doložení listin nezbytných pro zápis nové s.r.o. a žádost o přímý zápis notářem. Následně notář obvykle během několika dnů zajistí zápis založené s.r.o. do veřejného rejstříku. V této chvíli získává nově založené firma vlastní IČ.

  1. Registrace společnosti u finančního úřadu

První povinností po založení firmy (s.r.o.) je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.), případně k dani z přidané hodnoty (DPH).

Založení s.r.o tedy není úplně jednoduchý proces. Je nutné po sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy navštívit živnostenský úřad, banku, opět notáře a nakonec finanční úřad.

Pokud se vám tento zdlouhavý proces nechce absolvovat, svěřte se do rukou profesionálů. Doporučujeme vám založení s.r.o. na klíč přes Založení s.r.o. na klíč. Zajistíme vám společenskou smlouvu, návštěvu u notáře a veškerý potřebný servis k rozjezdu vašeho podnikání.

Napsat komentář