Založení s.r.o. pro fitness centrum

Pokud si chcete založit s.r.o. pro fitness centrum (studio), je nutné projít celou řadou kroků než začnete podnikat.

Nejdříve je nutné ověřit dostupnost názvu firmy, který jste vybrali. Také je nutné předem zajistit sídlo společnosti, to znamená být vlastníkem sídla společnosti nebo mít aktuální souhlas vlastníka v případě pronajatého prostoru.

Celý proces je úředně zpracován notářem, kterého si musíte zajistit. K notáři byste měli mít již připravenou zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. 

Poté si musíte otevřít firemní účet v bance, pokud máte základní kapitál nad 20 000 Kč. Samostatnou kapitolou je následné zřízení živnostenského listu, jehož složitost se odvíjí podle toho, jaký druh živnosti si chcete zřídit – tedy zda živnost volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou.

Samotné provozování fitness centra spadá pod živnost volnou. Pokud ale v rámci fitness centra chcete vy osobně pracovat s lidmi, musíte mít živnost vázanou – Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

Do této vázané živnosti patří výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků a vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol.

Jedná se tedy o živnost vázanou, u které je nutné prokázání odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v příloze č.2 živnostenského zákona. Pokud nemáte pro tuto vázanou živnost kvalifikaci, můžete si zařídit službu odpovědného zástupce, který vaše podnikání zaštítí.

Nakonec když máte vyřízené všechny dokumenty, můžete notáře nebo soud požádat o provedení zápisu do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

První povinností po založení s.r.o. je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.).

Tento proces není jednoduchý a proto využijte služeb specializované společnosti při založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), která zajišťuje kompletní servis – přednostní termín v notářské kanceláři nebo založení online na dálku, podklady pro živnostenské oprávnění, povinné registrace. Nové s.r.o. je v obchodním rejstříku do dvou týdnů, u varianty Express již do 2 dnů od notářského zápisu.

 

Napsat komentář