Založení s.r.o. pro školku

Založení školky pro děti je proces, který vyžaduje mnoho kroků a přináší ke zvážení mnoho faktorů. Dnes si popíšeme založení školky pro děti do tří let věku v denním režimu. Požadavky pro založení této školky upravuje vázaná živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Pro provozování této živnosti je nutné mít odborné vzdělání. Měli byste mít odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu, nebo odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu, nebo odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu, nebo profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu.

Pokud takové vzdělání nemáte, můžete využít opatření odpovědného zástupce.

Výchovná péče dětí je zaměřena na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.  Dětem byste měli zajistit bezpečnost a zdraví, pobyt na čerstvém vzduchu, stravování, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dětí, včetně poskytování první pomoci. Také potřebujete získat kvalifikovaný personál a zařídit vhodné prostory pro pobyt dětí.

Hygienické normy, stravování, počet dětí ve třídě a další činnosti se musí řídit dalšími vyhláškami např. Ministerstva školství nebo jiných orgánů.

Pokud tedy splňujete výše zmíněné podmínky, můžete si založit s.r.o.

Kroky k založení s.r.o.:

Nejdříve je nutné ověřit dostupnost názvu firmy, který jste vybrali. Také je nutné předem zajistit sídlo společnosti, to znamená být vlastníkem sídla společnosti nebo mít aktuální souhlas vlastníka v případě pronajatého prostoru.

Celý proces je úředně zpracován notářem, kterého si musíte zajistit. K notáři byste měli mít již připravenou zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. 

Poté si musíte otevřít firemní účet v bance, pokud máte základní kapitál nad 20 000 Kč. Samostatnou kapitolou je následné zřízení živnostenského listu, jehož složitost se odvíjí podle toho, jaký druh živnosti si chcete zřídit – tedy zda živnost volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou.

Nakonec když máte vyřízené všechny dokumenty, můžete notáře nebo soud požádat o provedení zápisu do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

První povinností po založení s.r.o. je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.).

Tento proces není jednoduchý a proto využijte služeb specializované společnosti při založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), která zajišťuje kompletní servis – přednostní termín v notářské kanceláři nebo založení online na dálku, podklady pro živnostenské oprávnění, povinné registrace. Nové s.r.o. je v obchodním rejstříku do dvou týdnů, u varianty Express již do 2 dnů od notářského zápisu.

 

Napsat komentář