Založení s.r.o. pro instalatéry a voda-plyn-topení

Oblíbená kombinace řemesel zahrnuje vše okolo vodovodních, plynových, topenářských a někdy též odpadních rozvodů a technologií – založení takového s.r.o. můžeme jedině doporučit. Snem každého majitele bytu či domu je mít spolehlivého dodavatele – ať již společnost s.r.o. nebo partu řemeslníků právě z oblasti voda-plyn-topení.

Živnostenský zákon, podle kterého získává oprávnění i každá nově zakládaná s.r.o., však příslušná oprávnění a potřebnou kvalifikaci dělí do několika samostatných činností. Podívejme se na ně. 

Vodoinstalatérství zahrnuje spravování rozvodů (i přípojek) studené a teplé vody, kanalizace a plynu. Patří sem i montáže armatur (například ventilů, kohoutů a klapek) a spotřebičů. V různých objektech (ať už bytových nebo průmyslových) se provádí zkouška tlaku za použití různých technologií jako je lepení, svařování nebo pájení. 

Topenářství zahrnuje veškerou péči o vnitřní rozvody topení a výměníkové a domovní stanice. 

I sem patří montáže armatur a spotřebičů a jejich zprovoznění. Také lze různými technologiemi provádět zkoušky a regulace systému ústředního topení v bytových a průmyslových objektech.

V rámci těchto živností můžete také provádět základní a dokončovací práce související s prováděním instalatérských prací – což je jinak samostatná volná živnost. Můžete tedy například zapojit vzduchotechniku, usazovat kotle nebo otopná tělesa a rozvodné potrubí.

Jakou kvalifikaci potřebuje instalatér a topenář?

Pokud chcete provozovat tuto živnost musíte mít vy (nebo některý z kolegů či odpovědný zástupce) úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz a doložit ho dokladem o vzdělání v oboru. Konkrétně je potřeba vyučení:

  1. instalatér
  2. mechanik/opravář plynových zařízení
  3. montér vodopotrubář
  4. technik zařízení budov
  5. topenář

Co ale dělat, pokud nikdo nevystudoval žádný z výše zmíněných oborů? První možností je doložení dokladu o vzdělání v příbuzném oboru.

V tomto případě jsou příbuznými obory Potrubář a Strojní mechanik – výroba a montáž potrubí. K dokladu o vystudování příbuzného oboru je třeba ještě doložit praxi v délce 1 roku (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list na vodoinstalatérství, topenářství.

Druhou možností je, pokud vůbec nesplňujete tyto podmínky odborné způsobilosti, ustavení odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje – má tedy požadované vzdělání v oboru. V tomto případě nutné doložit souhlas odpovědného zástupce se jmenováním do funkce.

Třetí možností je nahradit vzdělání v tomto nebo příbuzném oboru vykonanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) opět u firmy, která sama vlastní živnostenský list na vodoinstalatérství a topenářství.

Instalatérství a topenářství se prolíná s dalšími živnostmi

Pokud byste chtěli například dělat i přípravné a dokončovací stavební práce nebo přidat do svých služeb izolatérství, budete si muset zjistit k těmto živnostem další podrobnosti, protože tyto činnosti do vodoinstalatérství a topenářství nespadají. Více informací k založení stavební s.r.o.: https://zalozeni-sro.biz/zalozeni-stavebni-firmy-s-r-o/ nebo prostě zavolejte.

Co potřebujete k založení s.r.o.?

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se s.r.o. zakládá výhradně u notáře, protože obě tyto listiny musí být veřejné. Ale nebojte, my vám vše zařídíme korespondenčně – na klíč. 

Každopádně bude potřeba promyslet název společnosti, který není podobný již existujícím firmám. Dále jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.) nebo objednat virtuální kancelář (https://virtualni.profi-kancelar.cz/) s recepcí a asistentkou.

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se hned po založení s.r.o. registrovat jako zaměstnavatel u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Nezapomeňte ani na pracovní předpisy, bezpečnost práce a pojištění škod.

 

Napsat komentář