Založení stavební firmy s.r.o.

Z množství poptávek a rozpracovaných projektů je zřejmé, že stavební firmy mají neustále co dělat. Od svých přátel jste pravděpodobně již slyšeli, že sehnat kvalitního řemeslníka bývá problém. Navíc, stavební firmy a řemesla jsou velmi různorodé.

Ještě než se podíváme na konkrétní živnosti a příslušné požadavky, bude dobré si připomenout vhodné formy podnikání ve stavebnictví. Nejjednodušší je samozřejmě založení živnosti a pokud nebude rozsah prováděných prací moc velký či rizikový, může pro začátek stačit. Mnohem běžnější a bezpečnější je však založení s.r.o. neboli společnosti s ručením omezeným. Navíc zde získané znalosti a živnosti mohou zůstat i při změně pracovního týmu. Pro větší zakázky a větší množství spolumajitelů se potom bude hodit akciová či evropská společnost a.s., resp. SE. 

Takže v jaké oblasti máte zkušenosti? Od zakládání staveb a zednických prací, až po malování pokojů, pokládání podlah a instalatérství – to vše patří do oboru stavebních prací. Chtěli byste v některé z těchto činností sami nebo s kolegy podnikat? Potom vám může pomoci tento článek.

Co všechno patří pod stavební práce?

Podívejme se na ty činnosti, kvůli kterým si lidé nejčastěji zakládají s.r.o.

Jsou to:

 • Izolatérství – živnost řemeslná

Jedná se o velice specializovanou živnost, jejímž obsahem je izolace staveb, konstrukcí a dalších zařízení proti nepříznivým účinkům tepla, chladu, hluku nebo chvění, proti zemní a atmosférické vlhkosti, tlakové a agresivní vodě, kyselinovzdorné a protipožární izolace za použití různých druhů izolačních materiálů. 

 • Kamnářství – živnost řemeslná

Do kamnářství spadá návrh, stavba, rekonstrukce, montáž, demontáž a oprava kachlových kamen, sporáků na pevná paliva, krbů, kamnových a krbových vložek, udíren, pecí nebo grilů. Také sem patří připojování lokálních topidel ke komínovým průduchům.

 • Malířství, lakýrnictví, natěračství – živnost řemeslná

Zahrnuje všechny malířské, lakýrnické a natěračské práce v interiéru a exteriéru. Patří sem i  lakování a natírání kovů, dřeva, plastů, omítek a betonů.

 • Pokrývačství, tesařství – živnost řemeslná

Tato činnost obsahuje zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů. Do tesařské činnosti patří zhotovování dřevěných výrobků, ruční a strojní opracování dřeva s prováděním všech druhů tesařských spojů, zhotovování, osazování (montáž) a opravy různých tesařských výrobků a konstrukcí. 

 • Projektová činnost ve výstavbě – živnost vázaná

Tato činnost spočívá ve zpracování dokumentace v oblasti územně plánovací činnosti, oblasti územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona.

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování – živnost vázaná

Jedná se o provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona.

 • Přípravné a dokončovací stavební práce – živnost volná

Tato činnost zahrnuje zemní práce  a činnosti spojené zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb. Patří sem i studnařské práce a provádění lešenářských prací.

 • Truhlářství, podlahářství – živnost řemeslná

Do truhlářství spadá výroba nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, stěn a podobně), dřevěných konstrukcí a rozmanitých průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva. Podlahářstvím je myšleno kladení, lepení, leštění opravy a výroba podlah různého druhu. Patří sem i zhotovování dřevostaveb.

 • Vodoinstalatérství, topenářství – živnost řemeslná

Náplní této činnosti je montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, topení, včetně montáže armatur, spotřebičů, provádění tlakových zkoušek v objektech.

 • Výroba stavebních hmot – živnost volná

Sem například patří výroba sanitární keramiky a dlaždiček nebo výroba cihel, střešních krytin, trubkových komínových nástavců, rour a podlahových tvarovek.

 • Zednictví – živnost řemeslná

Jedná se o provádění zednických, kladečských a obkladačských, betonářských, šamotářských a komínářských prací při výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých i historických objektů. V rámci této živnosti lze dále provádět bourání zděných konstrukcí nebo jejich opravu.

Kdo může založit stavební firmu s.r.o.?

Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z fyzické osoby (či živnostníka) stává právnická osoba (korporace). Založení s.r.o. je možné pouze notářským zápisem, takže nejrychlejší a nejspolehlivější cesta je tuto službu objednat na klíč, například na zalozeni-sro.biz

Nejdříve byste si měli promyslet jméno společnosti – vybrat výstižný, nepříliš dlouhý, ale zároveň s jinými nezaměnitelný název. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti, virtuální sídlo apod.). Za úvahu stojí rovněž výše základního jmění neboli kapitálu společnosti. Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se hned po založení s.r.o. registrovat jako zaměstnavatel u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Nezapomeňte ani na pracovní předpisy, bezpečnost práce a pojištění škod.  

Co musíte splnit u jednotlivých stavebních živností?

Pokud jste si vybrali stavební živnost volnou, není třeba nic dokládat, pouze se o ní během založení s.r.o. zažádá a živnostenský úřad ji aktivuje. Zde jsou všechny živnosti volné.

U řemeslné živnosti je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vámi vybrané činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost, tedy buď má vzdělání přímo v oboru, nebo v příbuzném oboru a praxi 1 rok nebo vzdělání v oboru nemá a disponuje praxí 6 let. Zde jsou všechny živnosti řemeslné.

U živnosti vázané je nutné prokázání odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními právními předpisy (uvedenými v příloze č.2 živnostenského zákona). Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Celý obor stavebních prací je velmi rozmanitý a činnosti v něm jsou vzájemně propojeny, doporučujeme tedy věnovat individuální pozornost vámi vybrané činnosti a podmínkám pro její provozování. Založením s.r.o. ten velký příběh teprve začíná. 

 

Napsat komentář