Založení cestovní kanceláře

Pokud jste komunikativní, máte proklientský přístup a jste jazykově vybavení, možná uvažujete, že byste si založili cestovní kancelář.

Cestovní kancelář má právo pořádat a organizovat zájezdy, sestavovat vlastní zájezdy a kombinovat různé služby cestovního ruchu. Například rezervuje dopravu, ubytování, zajišťuje stravování a také průvodcovské služby. Prodává a rezervuje letenky, železniční a autobusové jízdenky včetně místenek a lodních lístků. Pokud je to potřeba, je schopna zajistit vízum do klientem vybrané destinace. Cestovní kancelář také může prodávat věci související s cestovním ruchem jako jsou vstupenky, mapy, plány, jízdní řády či průvodce.

Je důležité neplést si cestovní kancelář s cestovní agenturou. Cestovní agentura může vykonávat všechny aktivity již zmíněné u cestovní kanceláře kromě organizace vlastních zájezdů, do činnosti cestovní agentury ještě spadá průvodcovská činnost.

Proces založení společnosti

Cestovku mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením cestovní kanceláře se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. Nejdříve byste si měli promyslet název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.)

Poté lze sepsat společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu a nechat ji ověřit notářem. Když máte smlouvu (listinu) sepsanou, můžete si založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti a banka musí potvrdit výši vašeho vkladu. Následně byste měli ohlásit společnost na živnostenském a finančním úřadě a také do obchodního rejstříku. Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců.

Jaké jsou konkrétní podmínky založení cestovní kanceláře?

K získání koncesované živnosti pro provoz cestovní kanceláře musí podnikatel kromě všeobecných podmínek splňovat i odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona.

K žádosti o vydání koncese se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Žadatel také musí doložit smlouvu s pojišťovnou o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, podnikatelský záměr, včetně bližších údajů o své činnosti, doklad o úhradě příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří a prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti.

Je dobré se předem rozhodnout, jaký typ prodeje chcete realizovat, jestli provozovat klasickou kamennou pobočku, nebo e-shop, nebo obojí. Základním nástrojem je informační systém pro cestovní kanceláře. Provozovna a veškeré materiály by měly být správně označené, aby nedošlo k pochybnostem, že se skutečně jedná o cestovní kancelář (zkratka CK). K dalším důležitým věcem patří včasný výběr spolehlivých dodavatelů, zajištění rezervačního systému a s tím související tvorba webových stránek a také kvalitní marketingová strategie.

Napsat komentář