Jak si založit projekční kancelář

Stavební projekty vždy vyžadují projektovou dokumentaci, která vzniká činností architekta, projektanta a specializované projekční kanceláře. Co je tedy projektová činnost ve výstavbě? A jak probíhá samotné založení projekční kanceláře?

Projektová činnost ve výstavbě

Jedná se o činnost, při které lze připravovat územně plánovací dokumentaci, dále sem spadá zpracování územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo lze tvořit dokumentaci pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí. 

Součástí projektové činnosti je i vytváření projektové dokumentace podle stavebního zákona například pro popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces, pro realizaci záměru výstavby či výroby.

Co je potřeba k založení projekční firmy s.r.o.?

Založení projekční kanceláře ve formě společnosti s ručením omezeným se děje sepsáním zakladatelské listiny a pokud má zakládané s.r.o. více společníků, je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. 

U obou variant založení projekční firmy lze objednat založení s.r.o. na klíč nebo v této věci kontaktovat notáře a další zúčastněné úřady. Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba.

Jakou odbornost vyžaduje projektová činnost?

Způsobilost odpovědného zástupce nově zakládané projekční kanceláře lze doložit pěti způsoby:

A) autorizací nebo zápisem do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

B) vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu nebo studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb

C) vysokoškolským vzděláním v bakalářském studijním programu nebo studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb

D) vyšším odborným vzděláním v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb

E) středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb

Co do projektové činnosti ve výstavbě nespadá, ale je dobré znát? 

Samotné povolání svobodného autorizovaného architekta, o kterém se hovoří v bodě A), není živností. Pokud by ale chtěl architekt kromě projektování dělat ještě další činnosti, jako je dodávání staveb či řízení výstavby, pak si musí živnostenské oprávnění zřídit.

Napsat komentář