Založení účetní firmy

Jak už řekl Benjamin Franklin, na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní. 

Účetnictví a s ním spojené vedení a poskytování rad v oblasti daňové evidence je nezbytnou součástí podnikání i v dnešní době.

Co je náplní živnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence?

Tato živnost  spočívá v poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. 

V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek. Patří sem i provádění účetních operací podle jiného právního předpisu a vedení daňové evidence.

Jaké vzdělání je pro účetní služby potřeba?

Jedná se o živnost vázanou, pro kterou je nutné splnit požadavky definované v příloze č.2 Živnostenského zákona.

Ta říká, že je nutné mít:

  1. a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  2. b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
  3. c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
  4. d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru.

Jak si založit s.r.o. pro účetní služby?

Pokud podmínku vzdělání splňujete vy sami, nebo máte odpovědného zástupce, můžete začít promýšlet název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Podnikatel by měl mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.)

Poté lze objednat založení s.r.o. na klíč nebo začít sjednávat termín v notářské kanceláři, připravit podklady pro živnostenské a finanční úřady a také pro obchodní rejstřík. 

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

 

 

Zdroj obrázku: pexels.com

Napsat komentář