Založení kosmetických služeb

Co je obsahem živnosti kosmetické služby?

Patří sem aplikace kosmetických přípravků určených pro péči o kůži celého těla za účelem zlepšení a udržování jejího vzhledu, zpomalení příznaků stárnutí (pěsticí kosmetika) s vyloučením masérských postupů. 

Také sem patří zdobení kůže těla včetně líčení a zdobení pomocí speciálních tužek a barev probarvujících dočasně povrch kůže (dekorativní kosmetika). 

Nechybí aplikace masek a nezahřívajících zábalů, konečná úprava, odborné líčení, barvení řas a obočí, lepení řas, úprava obočí, depilace a epilace a kosmetická masáž v oblasti obličeje, krku a dekoltu.

K výkonu kosmetických služeb se používají odpovídající kosmetické přístroje, kosmetické prostředky, kosmetické postupy a technologie (například diagnostika pleti, povrchové čištění pleti, peeling, napářka, odstraňování komedonů a mílií nekrvavou cestou). Nelze provádět ošetřování sliznic, manipulace s mateřskými znaménky, porušování integrity lidské kůže vpravováním cizorodých látek, manikúru, pedikúru a masérské služby.

Co budete potřebovat k založení s.r.o. na kosmetické služby?

Zakládáte-li s.r.o. (společnost s ručením omezeným) jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků, je ustavujícím okamžikem sepsání společenské smlouvy. U obou variant založení s.r.o. probíhá výhradně u notáře a obě tyto listiny musí být veřejné. Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. 

Co promyslet před založením kosmetických služeb?

Nejdříve byste si měli vybrat název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.) – pozor tyto prostory musí vyhovovat i z hlediska požadavků na hygienu, hasičů a stavebního úřadu.

Poté lze sepsat společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu – buď to za Vás zařídí naše společnost Založení s.r.o. nebo se objednáte k notáři. Když máte smlouvu (či listinu) hotovou, můžete si založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti a banka mohla potvrdit výši vašeho vkladu.

Pokud si budete založení zajišťovat sami, musíte následně zaregistrovat společnost a její podnikání na živnostenském úřadě a v obchodním rejstříku. 

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

Co musíte splnit k získání živnosti kosmetických služeb?

Tato živnost je řemeslná a proto budete muset jmenovat odpovědného zástupce, kterým může být buď podnikatelka sama, nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost. 

Odbornou způsobilost můžete doložit buď dokladem o vzdělání v oboru kosmetička, pleťová kosmetička nebo v příbuzném oboru vlásenkář a maskér nebo praxí v délce 6 let (pokud odpovědný zástupce nemá vzdělání v oboru kosmetička, lze jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list na kosmetické služby).

A nakonec, pokud uvažujete, že toto podnikání rozjedete sama, že nebudete u někoho zaměstnána, ale zařídíte si vlastní salón krásy nebo studio, nezapomeňte na to, že je potřeba disponovat vhodným nebytovým prostorem, sepsaným provozním řádem a také myslet na podmínky dané místní hygienickou stanicí.

Zdroj obrázku: Pexels.com

 

Napsat komentář