Založení s.r.o. pro malířství, lakýrnictví a natěračství

Pokud se příští rok chystáte založit si s.r.o. jako malíř, lakýrník nebo natěrač rádi vám předáme praktické tipy.

V rámci živnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství lze provádět všechny druhy malířských prací veškerými materiály včetně přípravy podkladů pro malbu a nátěr v interiéru a exteriéru novodobých i historických objektů. Lze také tapetovat a lepit dekorační prvky.

Co je potřeba k založení s.r.o.?

Pokud zakládáte společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se s.r.o. zakládá výhradně u notáře, protože obě tyto listiny musí být veřejné. Nemusíte však cestovat do centra a čekat ve frontě, my vám vše zařídíme korespondenčně na klíč. 

Každopádně bude potřeba promyslet název společnosti, který se dostatečně liší od existujících firem. Dále jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.) nebo si objednat virtuální kancelář.

Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby v podstatě stává nová “právnická” osoba. 

Co musíte splnit za podmínky pro podnikání v oboru malířství, lakýrnictví nebo natěračství?

U řemeslné živnosti je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vámi vybrané činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost.

Jaká kvalifikace je potřeba?

Za vzdělání v oboru se považuje úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz. U této živnosti se jedná o obory malíř a nebo lakýrník. Další možností je předložení dokladu o vzdělání v příbuzném oboru. Zde se jedná o studijní obory zedník nebo štukatér. V případě vzdělání v příbuzném oboru je třeba doložit praxi v délce 1 roku (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní ŽL na uvedený obor činnosti.

Pokud odpovědný zástupce nemá vzdělání v oboru ani v příbuzném oboru, lze jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní ŽL požadovaného oboru činnosti.

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, nezapomeňte je po založení s.r.o. registrovat jako zaměstnavatel u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Nezapomeňte ani na pracovní předpisy, bezpečnost práce a pojištění škod.

Přejeme vám úspěšné podnikání.

 

 Zdroj obrázku: Pexels.com

 

Napsat komentář