Jak si založit franšízu?

Chtěli byste si založit firmu, ale nemáte nápad v čem byste mohli podnikat. Právě pro takovou situaci může být dobrou volbou zřízení franšízy.

Co to je to franšízing (nebo také franchising)?

Jedná se o specifický typ obchodní činnosti, kdy podnikatel využívá podporu zaběhnuté společnosti, její obchodní značky a know-how, k vlastnímu podnikání. Je to vlastně pronájem práv k podnikání, kdy jedna strana poskytuje licenci a zaběhnutou obchodní značku a druhá strana podle určených pravidel pod touto značkou samostatně podniká. V ČR působí franšízy jako RE/MAX, DoDo nebo Ugo.

Jak franšízing funguje?

Nejdříve si podnikatel (franšízant) vybere obor, v kterém chce podnikat. Existuje přehledný katalog franšíz, ze kterého lze obor vybrat. Je také důležité zmapovat konkurenci v lokalitě kde chce podnikatel působit a vybrat si vhodné místo pro provozovnu.

Poté franšízor s franšízantem uzavírají franšízovou smlouvu, která upravuje výši pravidelných franšízových poplatků za užívání obchodní značky a know-how. Kolik franšíza stojí sděluje pouze samotný franchisor dané značky. S franchisovým podnikáním je ale spojená celá řada poplatků. Klíčová je částka za zakoupení licence a také průběžné poplatky. Většinou se platí měsíčně stanovená částka navýšená o podíl z obratu.

Franšízor prověří podnikatelův podnikatelský záměr, zda je rentabilní. Pokud ano, poskytne franšízantovi své know-how, případně školení i pro zaměstnance a firemní materiály. Do vybavení provozovny investuje sám podnikatel, který jej nadále drží ve svém vlastnictví. Stejně tak se sám stará o nákup dalšího zboží.

Jaké jsou výhody franšízingu?

Franšíza je osvědčený obchodní koncept, který už funguje, zatímco zakládání společnosti od nuly s sebou vždy nese rizika. Další výhodou tohoto konceptu podnikání je možnost rychlé finanční expanze a také menší riziko ztrát. Přínosem je i to, že podnikatel získá kompletní know-how, franchisor podnikatele naučí vše potřebné. Podnikatel tak jednoduše získá klientelu a má k dispozici silné marketingové nástroje.

Jaké jsou nevýhody franšízingu?

Franšízant musí své podnikání provozovat v souladu s postupy a pokyny franšízora ​​uvedenými ve franšízové ​​smlouvě a manuálu. Nejvýznamnější nevýhodou je tedy omezená kontrola nad svým vlastním podnikáním. Každá franšíza je navíc také jiná a stejně tak je i každý franšízor jiný. S tím souvisí i rozdílná úroveň podpory, kterou svým franšízovým partnerům nabízí, né vždy může být ideální.

Investice do známé značky také může být drahá. Je nutné zaplatit určitou částku peněz předem za nákup franšízové ​​licence a v rámci franšízové ​​spolupráce musí franšízant také platit průběžné poplatky za školení, podporu a další služby franšízora. Kromě počátečních finančních prostředků nutných k otevření franšízy u řady konceptů platí, že franšízanti odvádí franšízorovi část svých výdělků.

Rozhodnutí založit podnikání pod hlavičkou franšízy je vážný krok, který by rozhodně neměl být uspěchaný. Vždy je důležité si zjistit co nejvíce informací o potenciálním budoucím franšízorovi, se kterým chce podnikatel spolupracovat. Nelze také opomenout, že každý podnikatel, který se rozhodne podnikat ať už na vlastní pěst, nebo pod franšízovou značkou, musí disponovat živnostenským listem. Pokud potřebujete živnostenský list zřídit, obraťte se na Profi-kancelář.

 

Napsat komentář