Založení autoservisu

Činnost autoservisu spadá pod živnost oprava silničních vozidel. Tuto řemeslnou činnost lze popsat jako veškeré práce na opravě všech druhů dopravních vozidel včetně motocyklů, čtyřkolek, autobusů, vozíků a traktorů. Práce mohou zahrnovat opravy mechanických, elektronických, hydraulických a pneumatických částí vozidla.

V rámci živnosti lze také provádět opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin, montáž a opravy zařízení pro pohon motorových vozidel plynem (LPG), výměny pneumatik, vyvažování kol, aplikace antikorozivních prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. Opravy karoserií silničních vozidel, zejména montáž a demontáž rozebíratelným způsobem vyměnitelných částí, plamenové nebo obloukové svařování.

Jakou kvalifikaci potřebujete k provozování autoservisu?

Oprava silničních vozidel je živnost řemeslná, u které je třeba jmenovat odpovědného zástupce, kterým může být podnikatel sám, nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost. Tu lze doložit třemi způsoby:

1) dokladem o vzdělání v oboru

Za vzdělání v oboru se považuje úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz. U zmíněné živnosti se jedná o následující obory:

  • automechanik
  • mechanik opravář – silniční motorová vozidla
  • automobilová diagnostika a servis
  • silniční doprava – provoz a údržba vozidel

2) dokladem o vzdělání v příbuzném oboru

Zde se jedná o následující studijní obory:

  • mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů
  • mechanik opravář – letadla / stroje a zařízení / kolejová vozidla / lesní stroje / zemědělská technika / požární technika
  • zámečník
  • strojní mechanik – stroje a zařízení

V případě vzdělání v příbuzném oboru je třeba doložit praxi v délce 1 roku (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list na opravy silničních vozidel.

3) praxí v délce 6 let

Pokud odpovědný zástupce nemá vzdělání v oboru oprav silničních vozidel ani v příbuzném oboru, lze jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) opět vykonávanou u firmy, která sama vlastní ŽL na opravy silničních vozidel.

Co potřebujete k založení s.r.o.?

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se s.r.o. zakládá výhradně u notáře, protože obě tyto listiny musí být veřejné. 

Každopádně bude potřeba promyslet název společnosti, který není podobný již existujícím firmám. Dále jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů.

Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti. Pro autoservis si musíte najít vhodné prostory, které budou dostatečně velké k odborným manipulacím. Prostory lze koupit nebo si je pronajmout. Ideální je pak možnost mít autoservis na svém vlastním pozemku. Musíte nakoupit veškeré potřebné vybavení, což je dost velká počáteční investice, ale bez ní to nepůjde. A pak už se lze dát do práce.

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se hned po založení s.r.o. registrovat jako zaměstnavatel u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Nezapomeňte ani na pracovní předpisy, bezpečnost práce a pojištění škod.

 

Zdroj obrázku: pexels.com

Napsat komentář