Může být jedna osoba jednatelem, majitelem a zároveň zaměstnancem?

V praxi je velmi obvyklé, že má firma s.r.o. jednoho majitele, který je zároveň jejím jediným jednatelem a zároveň i jediným zaměstnancem. Tento stav zákony nijak konkrétně neupravují, ovšem díky tomuto může mít mnoho malých a středních firem má uzavřené neplatné pracovní smlouvy, které může Nejvyšší soud kdykoliv zrušit.

Jednatel firmy jako zaměstnanec

Ve firemní struktuře je jednatel řídící pozice. Díky tomu zde nastává kolize, neboli souběh funkcí, který obvykle Nejvyšší soud prohlásí za neplatné. Každý případ je řešený individuálně. Již v roce 2015 v případu Olma (viz. v článku níže) došel k opačnému verdiktu. Ovšem, jde spíše o výjimku.

Je platné, že jednatel firmy nesmí vykonávat jakoukoli pracovní činnost v zaměstnaneckém poměru ve stejné firmě toutožnou s funkcí jednatele. Například řízení podniku a podobně.

Majitel firmy jako zaměstnanec

Majitel firmy v případě, že není jejím jednatelem nebo členem statutárního orgánu, může být zaměstnanec bez jakéhokoliv omezení v náplni práce. Díky tomu, že jde de facto pouze o majitele, a nikoliv o člena statutárního orgánu, nedochází tak k souběžnosti funkcí, které by mohly být v rozporu.

Člen statutárního orgánu

Pracovní smlouvy členové statutárního orgánu v jedné společnosti mít mohou, ovšem pouze v případě, že nedojde k duplikaci funkcí, tedy k souběhu činností člena statutárního orgánu a nově uzavřené smlouvy. V opačném případě může dojít ke zneplatnění smlouvy, díky čemuž by daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění byly prohlášeny za neplatné.

V praxi lze vyřešit souběh činností náhradou smlouvy o pracovní činnosti smlouvu o výkonu funkce (jednatele nebo pozice člena stat. orgánu).

Zajímavý soudní případ Olma z roku 2015

V roce 2015 došel Nejvyšší soud k překvapivému verdiktu, kdy dovolil souběžnost funkcí v řídící pozici (vyššího managementu). V případu figurovala společnost Olma a bývalý místopředseda představenstva ve společnosti Olma. K soudu došlo z toho důvodu, že po místopředsedovi představenstva společnost požadovala vrácení vyplacené mzdy z důvodu, že pracovní smlouva byla neplatná.

V případu soud označil obchodní vedení a zastupování firmy na nepřekrývající se. Tato skutečnost je při takovém podání naprosto opačná oproti předchozím rozsudkům Nejvyššího soudu. Na druhou stranu, v tomto případu bylo mnoho specifickým kritérií, která to dovolila. Z laického a morálního hlediska šlo především o to, že se firma chtěla neprávem obohatit na propuštěném zaměstnanci.

Vyřešení souběhu funkcí

Pokud tuto skutečnost budete probírat s právníkem, nejspíše zmíní tzv. kolizi, překrývání nebo souběžnost. Veškeré tyto termíny se vztahují k duplikaci vykonávané činnosti.

Řešení je snadné, buď se zaměstnat na pozici, kde nehrozí souběžnost pravomocí anebo vypovědět pracovní poměr a nahradit ho smlouvou o výkonu funkce.

Napsat komentář