Chcete založit s.r.o. pro kadeřnictví, cukrárnu nebo půjčovnu?

Poskytování služeb obyvatelstvu zahrnuje celou škálu činností, které mají podle své náplně stanovené různé podmínky pro jejich zahájení a provoz. Služby jsou oblíbené pro svou jednoduchost – pokud založíte s.r.o. a otevřete si krámek či provozovnu na vhodném místě, lidé za vámi přijdou sami a pokud budou spokojeni, budou chodit opakovaně. 

Mezi nejžádanější typy služeb patří tyto:

 • Holičství, kadeřnictví – živnost řemeslná

Jedná se o zhotovování účesů, střihů a také o mytí, tvarování, odbarvování, tónování, melírování, barvení a jinou úpravu vlasů. Patří sem i holení vousů a jejich další úprava.

 • Kominictví – živnost řemeslná

Zahrnuje čištění, kontrolu a zkoušení spalinových cest a vydávání zpráv o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty kouřových kanálů topných zařízení a spotřebičů.

 • Kosmetické služby – živnost řemeslná

Aplikace kosmetických přípravků pro péči o kůži celého těla. Patří sem nejen líčení, zdobení a aplikace masek, ale také kosmetické masáže.

 • Masérské, rekondiční a regenerační služby – živnost vázaná

Poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nestartují léčebný proces) a poskytování regeneračních služeb.

 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu – živnost vázaná

Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.

 • Pedikúra, manikúra – živnost řemeslná

Tento obor spočívá v péči o ruce a nohy, zejména se jedná o úpravu nehtů, změkčování kůže a koupele. Lze provádět i základní masáže rukou a nohou.

 • Pekařství, cukrářství – živnost řemeslná

Cyklus přejímky, skladování přípravy, tepelné úpravy, plnění a povrchové úpravy pekařských a cukrářských výrobků. Patří sem i výroba zmrzliny.

 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb – živnost vázaná

Výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol.

 • Pronájem a půjčování věcí movitých – půjčovna – živnost volná

Finanční leasing. Pronájem a půjčování věcí movitých, strojů, spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb. Pronájem koní a jiných zvířat. 

 • Psychologické poradenství a diagnostika – živnost vázaná 

Činnost zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomoc dětem a mládeži, poradenství manželské, sportovní a jiné. Využívání relaxační techniky při pedagogicko-psychologickém poradenství jako doplňkové služby.

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí – živnost volná

Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby.

Co je potřeba k založení s.r.o. na poskytování služeb?

V ČR se založení s.r.o. vždy nějak týká služeb notáře – zakládající listinu musí ověřit a zaevidovat. Buď se do procesu založení s.r.o. pro cukrárnu či jinou provozovnu pustíte sami nebo si na tomto webu objednáte založení na klíč, bez běhání po úřadech. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. Živnostník ručí celým svým majetkem, s.r.o jenom svým kapitálem.

Co si k založení podnikání připravit?

Nejdříve byste si měli promyslet název společnosti. Jednatel společnosti s.r.o. musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Buďto zakladatel nebo jeho známý musí doložit kvalifikaci pro požadované činnosti. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti, kolaudaci nebytových prostor apod.)

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

Jaké jsou požadavky na kvalifikaci v oboru služeb?

Pokud jste si vybrali živnost

A) řemeslnou

U řemeslné živnosti je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vámi vybrané činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost, tedy buď má vzdělání přímo v oboru, nebo v příbuzném oboru a praxi 1 rok nebo vzdělání v oboru nemá a disponuje praxí 6 let.

B) vázanou

U této živnosti je nutné prokázání odbornou způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v příloze č.2 živnostenského zákona. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle příslušného zákona.

C) volnou

U volné živnosti není třeba nic dokládat, pouze se o ní zažádá a živnostenský úřad ji aktivuje.

Celý sektor služeb je velmi rozmanitý a proto doporučujeme věnovat vámi vybrané činnosti a podmínkám pro její provozování individuální pozornost, příp. se před založením s.r.o. obrátit na specializovanou firmu.

Napsat komentář