Nejčastější dotazy při založení s.r.o.

Co musím splňovat abych si mohl založit s.r.o.?

Pokud si chce podnikatel založit s.r.o., musí mít čistý trestní rejstřík. Záznam v rejstříku trestů nutně není překážkou pro provozování živnosti.  Podmínka bezúhonnosti se posuzuje individuálně u každého žadatele o živnostenské oprávnění. Jestli trestný čin souvisí s podnikáním, posuzuje živnostenský úřad, kde podnikatel o živnost žádá.

Co se týče vzdělání, záleží na tom, jakou živnost se rozhodl podnikatel provozovat. Živnosti volné nemají žádné speciální požadavky, u živností řemeslných a vázaných už je potřeba mít vzdělání nebo praxi. U živností koncesovaných je nutné zažádat o povolení odborný úřad nebo ministerstvo.

Jako základní kapitál k založení s.r.o. stačí pouze jedna koruna. Také je nutné najít prostor, kam podnikatel umístí sídlo firmy.

Jak dlouho trvá založení s.r.o.?

Délka založení s.r.o. je různá a závisí na více faktorech. Obecně však probíhá založení s. r. o. ve čtyřech krocích. Jedná se o sepsání společenské smlouvy, založení účtu v bance, ohlášení živnosti a zápis do obchodního rejstříku.

Je rozdíl v tom, zda s.r.o. zakládá podnikatel sám nebo s odborníkem. Délku vyřízení také ovlivňuje to,  jakou živnost si vlastně podnikatel zřizuje.

Pokud si podnikatel vše zařizuje sám, není možné přesně určit, jak dlouho bude čekat na úřadech, jak dlouho bude sepisovat smlouvu nebo jednat o názvu, sídle nebo jednatelích. V ideálním případě lze podnikat za 2 týdny, podnikatel by měl ale spíše počítat s tím, že vyřízení veškerých formalit může zabrat klidně měsíc.

Pokud nevíte jak založit s.r.o. nebo se vám do tohoto namáhavého procesu nechce, svěřte se do rukoou odborníků. Firma Založení s.r.o. vám ráda s celým procesem pomůže.

Kam umístit sídlo firmy?

V občanském zákoníku se říká, že sídlo společnosti se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Co se týče živnostenského zákona, ten ukládá podnikateli povinnost označit názvem firmy a identifikačním číslem objekt, v němž má jeho obchodní společnost sídlo. Podnikatel je také povinen prokázat vlastnické či užívací právo k prostorám sídla. Zpravidla ho lze dokázat dokumentem souhlasem vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na dané adrese.

Sídlo si lze zřídit na adrese bydliště, nebo si pronajmout kancelář. Pronájem vlastní kanceláře přináší kromě nemalých výdajů rovněž povinnosti, kterým se začínající nebo vysoce efektivní podnikatel rád vyhne. Zároveň pro většinu podnikatelů není bezpečné ani reprezentativní umístění sídla ve vlastním domě či bytě.

Výbornou volbou je virtuální sídlo. Výhodami virtuálního sídla jsou jeho umístění a také dodatečné služby. Když si podnikatel zařídí virtuální kancelář u poctivé firmy, čeká na něj  servis v oblasti administrativy, asistence, účetnictví nebo marketingu za příznivou cenu. 

Kolik stojí založení s.r.o.?

Při zakládání společnosti musí podnikatel počítat s časovou vytížeností a samozřejmě i s finančními výdaji. Při zakládání na vlastní pěst podnikatele vyjdou vstupní náklady až na 10 000 Kč. V částce je zahrnutá odměna pro notáře, poplatky bance za založení a vedení účtu včetně poplatků na úřadech.

Mám si založit s.r.o. nebo živnost? 

Živnostník podniká na vlastní jméno a ručí za případné škody celým svým majetkem. Pokud chce podnikatel začít podnikat jako OSVČ, stačí mu navštívit nejbližší živnostenský úřad. Pokud splní všechny podmínky, vyplní jednotný registrační formulář, a uhradí správní poplatek ve výši 1000 korun, může začít podnikat.

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou. Nejpodstatnější výhodou s.r.o. je fakt, že společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu. Hlavní výhodou s.r.o. je tedy naprosté oddělení soukromého majetku. Celkově má s.r.o. také výrazně lepší možnosti optimalizace daní. Společnost s.r.o. musí povinně vést účetnictví a musí mít zřízenou datovou schránku ke komunikaci s úřady, například finančním úřadem.

Další faktory, které ovlivňují rozhodování zda založit živnost nebo s.r.o. jsou  například podnikatelský záměr a jeho naplnění, budoucí klientela, ručení nebo oblast daní a odvodů. Toto vše je nutné zvážit a poté se rozhodnout.

Můžu si založit s.r.o. když jsem v exekuci?

Založení s.r.o. když je podnikatel v exekuci možné je. Exekuci nepodléhají věci toho rázu, které dlužník k výkonu podnikání “potřebuje nezbytně nutně”. Dále nelze postihnout část peněžní hotovosti podnikatele (tzv. nezabavitelnou částku, kterou tvoří životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení).

Co se týče blokace bankovního účtu, tak ani ta nebrání podnikání v exekučním řízení. Pokud je podnikatel zaměstnavatel, má možnost si z účtu vybrat prostředky do výše mezd svých zaměstnanců. Učinit tak však může jen jednou, a to ve výplatním termínu bezprostředně následujícím po doručení příslušného exekučního příkazu. Exekuce též nemůže postihnout peněžní prostředky podnikatele, které mu byly převedeny na bankovní účet jako účelové dotace z veřejného sektoru. Zisk z vykonané práce rovněž nepodléhá celý exekuci.

Napsat komentář