Založení s.r.o. cizincem v ČR

Založení s.r.o. cizinci není výjimkou ani v ČR. Zákony jsou k podnikání cizinců poměrně vstřícné a nekladou na ně příliš mnoho povinností. 

Založení s.r.o. – jak by měl cizinec postupovat?

Stejně jako v s.r.o. zakládané českým podnikatelem i v s.r.o. zakládané cizincem musí být určen jednatel či společník. Funkci společníka či jednatele může cizinec vykonávat bez ohledu na to, zda se zdržuje v České republice. Na společníka, kterým může být zahraniční právnická nebo fyzická osoba, nejsou kladeny žádné konkrétní požadavky. Stejně tak může být cizinec jednatelem, požadavky na něj jsou totožné jako na občana České republiky, tedy zejména bezúhonnost, která se dokládá výpisem z trestního rejstříku starým maximálně 3 měsíce. U občana EU obsahuje v tuzemsku získaný výpis informaci jak z tuzemska, tak z jeho mateřské země.

Prvním krokem, který musí společník absolvovat, je notářský zápis, při kterém podepisuje zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Lze si vybrat kteréhokoliv notáře v České republice. Podmínkou zákona je, že klient a notář musí komunikovat totožným jazykem, a tedy si rozumět. Pokud zakladatel (cizinec) nemluví česky, může oslovit notáře, který je schopen komunikovat jeho jazykem. Pokud takový není k dispozici, může k jednání přizvat soudního tlumočníka, který komunikaci přeloží nebo dát plnou moc osobě, která se s notářem domluví.

Poté je třeba získat živnostenské oprávnění. O něj se žádá na živnostenském úřadě a k jeho vystavení je vždy nutný ověřeně podepsaný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla. Živnosti jsou rozděleny na volné, řemeslné, vázané a koncesované. Volné živnosti stačí prostě aktivovat, u ostatních je třeba odpovědný zástupce s odpovídajícím vzděláním, případně praxí a u koncesovaných živností uděluje povolení příslušný orgán státní správy.

Posledním krokem pro založení s.r.o. je podání žádosti o registraci do obchodního rejstříku, což se standardně řeší přímým zápisem notářem, u kterého se podepisuje osvědčující dokument o doložení listin nezbytných pro zápis a žádost, případně se hradí zákonem vyžadované poplatky. Následně notář zajistí zápis skutečností do obchodního rejstříku.

Cizinci, kteří si založili s.r.o. v ČR a společnost řídí ze zahraničí, mohou pro komunikaci s českými úřady zplnomocnit české advokáty, daňové poradce, účetní nebo další důvěryhodné osoby. Nemusí se tak bezpodmínečně učit veškeré české předpisy. Zároveň mají jistotu, že se nedostanou do problémů s úřady jen kvůli nepochopení požadavků.

Pokud nechce cizinec celý proces absolvovat sám, je možné se obrátit na specializované kanceláře, aby jim se založením s.r.o. pomohla, případně lze získat ready-made firmu.

 

 

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Napsat komentář