Vyplatí se po založení s.r.o. paušální daň?

V roce 2021 by drobní podnikatelé mohli využívat nový instrument, který jim může pomoci snížit administrativu. Podnikatelé s příjmy do 800 000 ročně by nemuseli vést účetnictví a státu by odváděli jeden měsíční odvod. Ten by se rozdělil mezi finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

V současné době musí podnikající fyzické osoby vést daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) nebo plnohodnotné (podvojné) účetnictví (podobně jako s.r.o.). Vedle toho mohou využívat tzv. výdajové paušály, kdy oproti svým evidovaným příjmům uplatňují výdaje procentem z příjmů. Rozdělení části příjmů mezi OSVČ a nově založené s.r.o. znamená v takové situaci pro poplatníka výraznou daňovou optimalizaci. Zákon o dani z příjmů dále umožňuje využít tzv. stanovení daně paušální částkou, které využívá mizivé procento podnikatelů.

Jednotná paušální daň má představovat jeden odvod, ve kterém budou obsaženy platby pro finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Celková výše tohoto paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy, od které se minimální základy pojistného odvozují. Nikdo pak nebude kontrolovat výdaje ani příjmy. Zaplacením necelých šesti tisíc měsíčně bude mít podnikatel splněno.

Univerzální paušální daň obsahující všechny odvody má podle posledních informací od roku 2021 činit 5 740 korun měsíčně. Těm, kteří dnes platí méně, se tato nová daň nevyplatí. Naopak ti, kteří platí více, mohou na nové dani ušetřit. Je nutné zdůraznit, že každý podnikatel s příjmy do 800 000 Kč ročně se může rozhodnout, zda paušální daň využije nebo bude hradit odvody a daně tak jak byl doposud zvyklý. Dá se říci, že OSVČ s příjmem do 400 tisíc ročně se založení s.r.o. z daňového hlediska nevyplatí. Jinou věcí je ručení osobním majetkem – viz článek https://zalozeni-sro.biz/hlavni-duvody-k-zalozeni-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-s-r-o/

Snížení administrativní zátěže
Vedle snížení administrativní zátěže by podnikatelům odpadla nutnost podávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích. Netýkaly by se jich ani daňové kontroly. Nevýhodu paušální daně v současné navrhované podobě může podnikatel spatřovat především v tom, že při jejím využití není možné uplatnit již žádné daňové slevy ani odpočty na dani. Mnoho podnikatelů již dnes právě díky slevám na dani a dalším úlevám nezaplatí ve výsledku na dani z příjmů ani korunu. Při využití paušální daně by zaplatil na dani za rok 1200 korun bez ohledu na skutečnost, zda poskytl nějaké dary, zaplatil úroky z hypotečního úvěru nebo kolik má vyživovaných dětí. Tuto nevýhodu sníží založení s.r.o., kde se náklady uplatní.

Režimu paušální daně se někdy přezdívá „malé“ jednotné inkasní místo. Plány na zavedení „velkého“ jednotného místa se objevily již v roce 2008. Založeno a v ostrém provozu mělo být jednotné inkasní místo spuštěno už v roce 2014. Mělo ušetřit přes 2 800 pracovních míst a mělo výrazně snížit administrativní zátěž firem.

Napsat komentář