Založení s.r.o. pro e-shop

Máte originální nápad nebo jste přišli na něco, co by se mohlo dobře prodávat přes internet? Vybrali jste si už výstižné jméno e-shopu, vytvořili webové stránky, zajistili si propagaci vaší nové značky a sehnali dodavatele? Nechcete prodávat zboží nebo služby jako OSVČ, protože byste tak museli ručit celým svým majetkem? Máme zde návod, jak postupovat ke zdárnému otevření s.r.o. s vlastním e-shopem.

Pod jakou živnost e-shop spadá?

E-shop na prodej zboží se řadí do volné živnosti Velkoobchod a maloobchod. Jejím obsahem jsou činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod). 

Kromě provozování e-shopu sem patří i zajištění drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu.

Pokud chcete otevřít nový e-shop na prodej služeb, budou požadavky na živnostenské(á) oprávnění odpovídat charakteru těchto služeb. 

Co budete potřebovat k založení s.r.o. pro e-shop?

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se s.r.o. zakládá výhradně u notáře, obě tyto listiny musí být veřejné. Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. 

Založení společnosti k provozování e-shopu na klíč si můžete objednat na těchto stránkách a vše vám připravíme z pohodlí a bezpečí vašeho domova. 

Co vás tedy čeká?

Nejdříve byste si měli promyslet název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.)

Poté lze sepsat společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu a nechat ji ověřit notářem. Když máte smlouvu (listinu) sepsanou, můžete si založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti a banka musí potvrdit výši vašeho vkladu.

Následně byste měli ohlásit společnost na živnostenském a finančním úřadě a také do obchodního rejstříku. 

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

Co musíte splnit abyste mohli provozovat e-shop?

Nejdříve si musíte založit živnost. Protože e-shop spadá pod živnost volnou, tak musíte splňovat pouze všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem, není tedy potřeba mít odborné vzdělání. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. 

Další oblastí na které byste měli věnovat pozornost je platba DPH. Jestliže je zboží na vašem e-shopu zaměřeno na spotřebitele a nikoliv na velké firmy, přihlášení k DPH řešit nemusíte, stejné je to i v případě když s podnikáním začínáte.

Plátcem DPH se stanete, když budete mít roční obrat minimálně 1 milion Kč nebo pokud budete poskytovat služby nebo zboží mimo ČR, příp. jej dovážet.

Podle zákona také musíte zveřejnit obchodní (smluvní) podmínky, reklamační řád a případné zpracování údajů o autorských právech. Dále také na webové stránky nezapomeňte dát  informace o způsobech dopravy a platby. Popřemýšlejte i nad podmínkami ochrany osobních údajů. 

Pokud se vám toto všechno podaří zajistit nebo si tyto služby objednáte na stránce Založení s.r.o., můžete začít prodávat ve svém novém e-shopu.

Více též článek: Jak založit a vést úspěšný e-shop https://jak-podnikat.cz/jak-zalozit-a-vest-uspesny-e-shop/

Napsat komentář