Hlavní důvody k založení společnosti s ručením omezeným s.r.o.

Společnost s ručením omezeným patří mezi nejčastěji zakládaný typ společností. Založení s.r.o. je oproti ostatním typům právnických osob relativně snadné a rychlé. Navíc podnikateli umožňuje oddělit svůj osobní majetek od majetku určeného k podnikání.

Pro založení společnosti s ručením omezeným se často rozhodnou podnikatelé, kteří potřebují jasně oddělit majetek určený k podnikání od svého soukromého majetku. Firemní majetek je pořizován jménem společnosti. Majetek pro své soukromé potřeby vlastní jako fyzické osoby. V případě podnikatelských neúspěchů tak eliminují riziko ohrožení rodinného majetku. Samotné oddělení firemního a soukromého majetku nevylučuje, aby podnikatel využíval firemní majetek nebo firma soukromý majetek. V některých případech může být takovéto oddělení majetku daňově výhodné. Fyzická osoba může své společnosti pronajímat nemovitost. Příjmy z pronájmu nepodléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Společnost si platbami nájemného zvýší náklady a tím i sníží základ daně. Podobně může společnost s ručením omezeným poskytovat svým zaměstnancům firemní auta jako zaměstnanecký benefit.

rawpixel / Pixabay

Založení nové s.r.o. je vhodné také v případech, kdy již zavedená firma začíná podnikat v novém oboru. Prostřednictvím více s.r.o. může oddělit jednotlivé činnosti. Každá jednotlivá společnost může mít vlastní zaměstnance a vlastní výrobní zařízení. Na rozdíl od firem, které svou činnost vykonávají prostřednictvím jedné společnosti, lze lépe kontrolovat rizika jednotlivých oborů podnikání. Stejně tak lze lépe sledovat, zda majiteli více vynáší například autodoprava nebo restaurace. Začátky podnikání v novém oboru mohou být i několik let ztrátové. Rozdělení činností mezi více s.r.o. umožní také lépe interpretovat výsledek hospodaření. Společnosti, které jsou dlouhodobě ziskové, mají lepší šanci získat úvěr či dotaci.

Pro podnikatele, kteří vykonávají veřejné zakázky pro stát, kraje či obce může být výhodné vytvoření holdingové struktury. V soustavě společností se každá s.r.o. může specializovat na činnost pro konkrétní kraj nebo obec. S každým krajem či obcí lze lépe naformulovat podmínky, za jakých bude spolupráce probíhat. Zároveň se lze bránit případnému nařčení z toho, že za prostředky získané z krajského rozpočtu jsou poskytovány služby obcím nebo soukromým subjektům. Rovněž lze zabránit sporům mezi zaměstnanci, kteří by za stejnou činnost v každém kraji dostávali jinou mzdu.

Proces zakládání nové s.r.o. je vždy vhodné konzultovat s odborníky. Spolupráce se specialisty urychlí celý proces založení společnosti. Odborníci také podnikatele upozorní na možná rizika a eliminují případný postih firmy ze strany úřadů.

Napsat komentář