Jak založit vlastní startup

Za každým úspěšným podnikem stojí nějaký originální nápad. Čím větší je po tomto nápadu poptávka na trhu, tím lépe. A úplně nejlepší je být první, kdo na řešení nějakého problému nebo potřeby přišel, a díky tomu nemít žádné konkurenty.

Dobrý nápad je alfou a omegou všech startupů. Výhodou je vybrat oblast, které podnikatel rozumí, která ho baví a v které už má nějaké zkušenosti. V ideálním případě podnikatel ví, co chce prodávat, objevil díru na trhu nebo vymyslel něco inovativního. 

Po personální stránce při zakládání startupu je vhodné sestavit takový tým lidí, kteří přinesou do projektu unikátní znalosti nebo dovednosti. Pokud se v týmu objeví někdo, kdo nemá čím přispět, ostatní schopné členy týmu to může brzdit. Proto je důležité najmout aktivní spolupracovníky, kteří jsou ochotni se učit a zkoušet nové věci. 

Co se týče financování projektu podnikatelé ze začátku financují projekt většinou z vlastní kapsy. Náklady na spuštění prototypu nového produktu bývají nyní díky moderním technologiím výrazně nižší, než tomu bývalo v minulosti. I přesto je většinou nutné si najít investora, který je ochoten projekt finančně podpořit. Takový investor očekává, že mu zakladatel startupu bude schopen prezentovat nejen svůj projekt, ale i to, že o jeho řešení mají nějací zákazníci zájem. Získání těchto prvních spokojených zákazníků je většinou dokonce ještě důležitější, než to, aby bylo řešení od samého začátku dokonalé. Ne vždy ale projekt vyjde. I úspěšným podnikatelům se stává, že uspějí až s druhým nebo třetím projektem. Díky tomu podnikatel získává zkušenosti pro založení toho správného startupu.

Právní ošetření založení startupu je stejně důležité, jako aspekty ekonomické nebo personální. Je nutné se rozhodnout, jestli začít podnikat jako OSVČ nebo si založit společnost, nejčastěji společnost s ručením omezeným. Co je výhodnější? Jednoduchá odpověď zde není, vždy záleží na tom, v jaké oblasti chce podnikatel působit a jaká jsou s tím spojená rizika.

Od začátku si také podnikatel musí střežit svůj nápad a v případě různých konzultací dbát na uzavření dohod o mlčenlivosti. Při jednání s investory je nutná opatrnost co se týče podmínek a kritérií, k nimž se podnikatel zavazuje v tzv. term sheetech. Ty určují co je potřeba splnit pro čerpání dalších peněz a jsou hlavním kritériem evaluace. Vhodný investor může být přidanou hodnotou, která nasměruje projekt k úspěchu. Obezřetnost je nutná i v rozdáváním podílů a zaměstnaneckých akcií.

Po dosažení úspěchu je důležité neusnout na vavřínech, ale stále přemýšlet  o dalším rozvoji a budoucnosti startupu.

Napsat komentář