Založení manikúry či pedikérského studia s.r.o.

Pečujete ráda o ostatní a zároveň vás baví třeba modelování nehtů, jejich lakování nebo další úpravy? Máte chuť věnovat této činnosti svůj volný čas nebo se dokonce manikúrou živit? Pak se společně s námi podívejte, co očekávat, pokud budete začínat podnikat v oboru pedikúra a manikúra a jaké nároky jsou na založení s.r.o. nebo živnosti pro tuto činnost.

Co zahrnuje kosmetická služba pedikúra a manikúra?

V tomto oboru pečujete o:

Nehty 

Vaší prací je upravování, lakování, modelování, stříhání a broušení nehtů. Také sem patří speciální úkon jako je uvolňování zarostlých nehtů.

Nohy 

Můžete provádět základní masáže chodidel a nártů a speciální koupele nohou.

Pokožku

Sem patří nanášení masek, depilace a obrušování ztvrdlé kůže

Ruce 

Děláte základní masáže rukou včetně předloktí, také sem patří provádění speciálních koupelí.

Co budete potřebovat k založení s.r.o. na manikúru?

Zakládáte-li s.r.o. (společnost s ručením omezeným) jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků, je ustavujícím okamžikem sepsání společenské smlouvy. U obou variant založení s.r.o. probíhá výhradně u notáře a obě tyto listiny musí být veřejné. Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. 

tookapic / Pixabay

Co promyslet před založením manikúry?

Nejdříve byste si měli vybrat název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.) – pozor tyto prostory musí vyhovovat i z hlediska požadavků na hygienu živnosti pedikúra a manikúra. 

Poté lze sepsat společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu – buď to za Vás zařídí naše společnost Založení s.r.o. nebo se objednáte k notáři. Když máte smlouvu (či listinu) hotovou, můžete si založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti a banka mohla potvrdit výši vašeho vkladu.

Pokud si budete založení manikúry zajišťovat sami, musíte následně zaregistrovat společnost a její podnikání na živnostenském úřadě a v obchodním rejstříku. 

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

Co musíte splnit k získání živnosti pedikúra či manikúra?

Tato živnost je řemeslná a proto budete muset jmenovat odpovědného zástupce, kterým může být buď podnikatelka sama, nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost. 

Odbornou způsobilost můžete doložit buď dokladem o vzdělání v oboru kosmetička (žádný příbuzný obor k doložení na živnostenském úřadu u této živnosti neexistuje) nebo praxí v délce 6 let. Pokud odpovědný zástupce nemá vzdělání v oboru kosmetička, lze jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list na pedikúru a manikúru.

A nakonec, pokud uvažujete, že toto podnikání rozjedete sama, že nebude u někoho zaměstnána, ale zařídíte si vlastní salón krásy nebo studio, nezapomeňte na to, že je potřeba disponovat vhodným nebytovým prostorem, sepsaným provozním řádem a také myslet na podmínky dané místní hygienickou stanicí.

Napsat komentář