Nejčastější chyby po založení s.r.o.

Každé podnikání je originální, stejně tak i jeho začátek, rozvoj a konec. Při bližším pohledu se však dá objevit u neúspěšných firem řada společných rysů.

První a nejčastější příčina neúspěchu hned po založení firmy (nejčastěji s.r.o., ale totéž platí i pro živnost) bývá, že produkt firmy nenajde své místo na trhu. Většinou se jedná o chybu podnikatele, který špatně odhadne potřeby a charakteristiky lokálního trhu. Podnikatel buď předem nezkoumá, zda je na trhu skutečně o produkt zájem, nebo se mu nepodařilo získat relevantní zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků.

Jinou z častých komplikací, která se projeví brzy po založení s.r.o., je špatné porozumění fungování vnitřní ekonomiky firmy v kontextu dění na trhu. Spousta firem jde za přesnou vizí produktu, neustále jej vylepšuje a zdokonaluje. Zapomíná však, že ani ten nejdokonalejší produkt se sám neprodá a že se zaměstnanci mzdu potřebují každý měsíc. Reklama na Googlu nebo pár příspěvků na sociálních sítích nestačí, je potřeba za zákazníkem aktivně jít, pracovat s partnery a věnovat tomu čas – někde prodejní cyklus trvá celé měsíce.

 

Podnikání a finance v s.r.o.

Každý projekt by měl mít svůj finanční plán, který se postupně reviduje a upravuje podle aktuálního vývoje, a který na dostatek financí myslí dostatečně dopředu. Na spravování firemních peněz není nic vizionářského ani jinak zábavného, proto podnikatelé tak často a osudově finanční plán při založení společnosti přehlížejí. 

Nedílnou součástí rozvoje firmy jsou samozřejmě investice. Pokud nebudete po založení s.r.o. správně investovat, těžko firma poroste. Důležité je také dlouhodobé finanční plánování (jakkoli finální čísla vypadají jinak) a schopnost předvídat (jakkoli se něco takového zdá nemožné).

Zvyšování a generování skutečných příjmů vyžaduje realistickou a dostatečně agresivní marketingovou strategii. Je potřeba už před založením firmy prozkoumat trh, najít správný a dostatečně velký tržní segment a na něj pak efektivně cílit vlastní reklamu a propagaci. Je třeba hledat odpovědi na otázky jako: Jakou máte oproti konkurenci výhodu? Kdo představuje vaši cílovou klientelu? Je váš produkt zaměřen na retail nebo naopak cílíte na podniky? To vše je dobré si promyslet již před založením společnosti, aby její rozjezd měl co nejjednodušší průběh a neskončil neúspěchem.

Napsat komentář