Jak na založení restaurace nebo hospody?

Hostinská činnost spočívá v přípravě a prodeji jídel a nápojů, které jsou určeny k okamžité spotřebě v provozovně, v místě prodeje. 

Ale živnost “hostinská činnost” nepřináší jenom možnost založení restaurace, hospody nebo jídelny a v nich podávání a prodávání jídla a pití, ale je v ní obsaženo mnoho dalších činností. Takže jaké další aktivity lze po založení firmy pro hostinskou činnost provozovat? 

V rámci hostinské činnosti může s.r.o. poskytovat ubytování ve všech možných ubytovacích zařízeních, můžete zákazníky ubytovávat třeba v hotelu, motelu, kempu nebo ubytovně. Můžete také klidně ubytovávat i v rodinných domech, bytových domech, nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. 

Nezapomeňte, že do hostinské činnosti patří i provoz automatů, ať už nápojových nebo občerstvovacích. 

V rámci této činnosti je možný i doplňkový prodej – například tabákových výrobků, upomínkových předmětů nebo základních hygienických potřeb. Můžete také prodávat pokrmy a nápoje přes ulici, půjčovat noviny a časopisy na přečtení a také půjčovat stolní společenské hry – například karty nebo šachy. A chtěli byste mít v restauraci bowling, kulečník a nebo fotbálek? I tyto hry může provozovat firma v rámci hostinské činnosti.

Co je potřeba k založení s.r.o. restaurace?

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se dá založení s.r.o. objednat na klíč nebo s návštěvou a konzultací u notáře. 

Nejdříve byste si měli promyslet nezaměnitelný a nezavádějící název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.). Když máte zakladatelskou listinu sepsanou, můžete si založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti. Minimální výše základního kapitálu je libovolnou částka od 1 Kč. Teprve poté, co banka potvrdí výši vkladu, může dojít k zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku.

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat ještě před podpisem pracovní smlouvy u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Výhodou je, že tyto registrace lze vyřídit elektronicky.

Pexels / Pixabay

Co musíte umět před založením hospody či restaurace?

Pokud byste chtěli provozovat hostinskou činnost měli byste mít úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz a doložit ho dokladem o vzdělání v oboru. Konkrétně byste měli být vyučený kuchař nebo číšník nebo mít vystudovaný obor Gastronomické služby nebo Hotelnictví.

Co ale dělat pokud nemáte vystudovanou žádnou z výše zmíněných kvalifikací? První možností je doložení dokladu o vzdělání v příbuzném oboru. Pokud nemáte vystudovanou žádnou z výše zmíněných kvalifikací, můžete hostinskou činnost provozovat jako vyučený cukrář, pekař, řezník a uzenář nebo mít vystudovaný obor Potravinářská výroba. V takovém případě je ale k dokladu o vystudování příbuzného oboru třeba doložit praxi v délce 1 roku (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u restaurační firmy, která sama vlastní živnostenský list na hostinskou činnost.

Druhou možností je pokud nenaleznete odpovědného zástupce, který by měl vzdělání v oboru hostinské činnosti ani v příbuzném oboru, nahradit jeho funkci vykonanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) opět v restauraci nebo hospodě.

Třetí možností při založení restaurace je, pokud nikdo ze zakladatelů nesplňuje podmínky odborné způsobilosti, stanovení odpovědného zástupce, který je splňuje – má tedy požadované vzdělání v oboru kuchař, číšník nebo má vystudované Gastronomické služby nebo Hotelnictví. V tomto případě nutné doložit písemný souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce.

Co do hostinské činnosti naopak nepatří?

Do hostinské činnosti nespadá automaticky prodej lihovin. Živnostenský úřad vydá koncesi na prodej lihovin bez dokládání kvalifikace žadatelům, u kterých nebyl zjištěn trestný čin související s podnikáním v prodeji lihovin. 

Stejně tak pozor na provozování kulturních akcí, tato činnost také nespadá do hostinské činnosti. Jedinou podmínkou pro získání oprávnění ke konání kulturních akcí je opět trestní bezúhonnost v rámci této činnosti.

Založení s.r.o. pro hostinskou činnost vzhledem k vyšším nárokům na dokládání kvalifikace a provozovnu doporučujeme objednat u naší specializované společnosti.

Napsat komentář