Založení s.r.o. pro IT služby

Pokud plánujete podnikat v oboru IT služby je potřeba si uvědomit, že z hlediska zákona je rozdíl, pokud budete programovat, nabízet webhosting, opravovat hardware nebo poskytovat jiný IT servis. Hlavní činnosti v oboru informačních technologií jsou z hlediska živnostenského zákona rozděleny do dvou kategorií a to volné a řemeslné.

Volné živnosti lze vykonávat bez dohledu odpovědného zástupce, stačí pouze požadovaný obor nahlásit živnostenskému úřadu. Obecně se jedná o činnosti, které nevyžadují vyšší odbornou způsobilost.

Pokud budete svým klientům nabízet programování aplikací, programování webů, správu sítí, zpracování dat pomocí softwaru, databází, instalaci a správu operačních systémů, softwaru, informačních systémů zakázkové zpracování dat, webhosting, serverhosting a podobné služby, jedná se o volnou živnost č. 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

Obsahem činnosti není prodej a opravy hardware. Zahrnuto je také veškeré IT poradenství k výše uvedeným činnostem. Jedná se tedy o všechny služby, při kterých není zasahováno do hardwaru počítače.

U řemeslných živností pro novou firmu je třeba jmenovat odpovědného zástupce, kterým může být zakladatel s.r.o. sám, nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost. Pokud chcete založit s.r.o., která bude nabízet servis počítačů a IT komponent (nejen jejich prodej), jedná se o řemeslnou živnost Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Tento obor je zaměřen na práci s elektrickými přístroji a zařízeními o střídavém napětí vyšším než 50V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75V včetně jejich montáže, údržby, servisu a revizí. Typicky se tedy jedná o servis hardwaru a IT techniky obsahující napájecí zdroj na 230V.

Požadavky na odpovědného zástupce nově zakládané firmy s.r.o. lze doložit třemi způsoby, dokladem o vzdělání v oboru, dokladem o vzdělání v příbuzném oboru nebo praxí v délce 6 let.

Kroky k založení s.r.o.:

Nejdříve je nutné ověřit dostupnost názvu firmy, který jste vybrali. Také je nutné předem zajistit sídlo společnosti, to znamená být vlastníkem sídla společnosti nebo mít aktuální souhlas vlastníka v případě pronajatého prostoru.

Celý proces je úředně zpracován notářem, kterého si musíte zajistit. K notáři byste měli mít již připravenou zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. 

Poté si musíte otevřít firemní účet v bance, pokud máte základní kapitál nad 20 000 Kč. Samostatnou kapitolou je následné zřízení živnostenského listu, jehož složitost se odvíjí podle toho, jaký druh živnosti si chcete zřídit – tedy zda živnost volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou.

Nakonec když máte vyřízené všechny dokumenty, můžete notáře nebo soud požádat o provedení zápisu do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

První povinností po založení s.r.o. je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.).

Tento proces není jednoduchý a proto využijte služeb specializované společnosti při založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), která zajišťuje kompletní servis – přednostní termín v notářské kanceláři nebo založení online na dálku, podklady pro živnostenské oprávnění, povinné registrace. Nové s.r.o. je v obchodním rejstříku do dvou týdnů, u varianty Express již do 2 dnů od notářského zápisu.

Napsat komentář