Nejzajímavější země EU k založení společnosti s omezeným ručením Ltd

V průběhu podnikání se může naskytnout řada příležitostí, jak vstoupit na zahraniční trh. Jindy je zase nutné uhájit svůj domácí trh s pomocí zahraničního podniku. V tomto článku si představíme nejzajímavější evropské země, ve kterých lze podnikat prostřednictvím s. r.o., anglicky uváděné pod zkratkou Ltd. 

Velká Británie

Společnost Ltd registrovaná ve Velké Británii je právnická osoba, která by se dala přirovnat ke kombinaci české společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Společnost musí mít nejméně jednoho akcionáře a jednoho ředitele. Může to být tatáž osoba. Akcionáři (v podstatě naši společníci nebo držitelé kmenového listu) mohou být fyzické i právnické osoby. Ředitelem společnosti může být jakákoliv fyzická osoba starší 16 let a to bez doložení výpisu z rejstříku trestů. Obchodní podíl ve společnosti je vyjádřen v akciích. Základní kapitál britské společnosti Ltd nemusí být splacen.

Společnost LLC je britskou obdobou amerických společností LLP. Jedná se o sdružení dvou a více fyzických či právnických osob, které svou obchodní činnost vykonávají společně pod hlavičkou LLC.  Podíl každého člena je určen smlouvou. Členové řídí společnost společně podle velikosti svého podílu, pokud zakládací smlouva nestanoví jinak. Mohou také určit osobu, která má právo jejím jménem jednat. Samotná společnost neplatí daně z příjmu. Veškeré příjmy společnosti si poměrově dělí její členové. Každý si pak daní svojí část zisku samostatně v místě, kde má svojí daňovou rezidenturu.

Free-Photos / Pixabay

Kypr

Oblíbenou destinací k založení společnosti Ltd je Kypr. Ředitelem i akcionářem může být jakýkoli nerezident, fyzická i právnická osoba. Společnost musí mít tajemníka pro styk s místními úřady. Pro využití daňových výhod Kypru je vhodné, aby ředitelem společnosti byl kyperský občan a to z důvodu daňového domicilu celé společnosti. Kyperský obchodní rejstřík je veřejně přístupný. Často se proto jako akcionáři společnosti používají společnosti z daňových rájů typu Seychely či Belize, kde je obchodní rejstřík neveřejný.

Nizozemsko

Založení společnosti v Nizozemsku umožňuje diskrétně spravovat prakticky jakkoliv majetek. Pokud má nizozemská společnost s ručením omezeným či evropská společnost se sídlem v Nizozemsku více, než jednoho vlastníka (společníka), pak jejich identitu výpis z nizozemského obchodního rejstříku nezobrazuje a vlastníky nelze nijak dohledat.

Založení společnosti v Nizozemsku vyžaduje složení základního kapitálu na bankovní účet, kontrolu názvu společnosti u obchodní komory, vypracování společenské smlouvy a její ověření notářem, obdržení potvrzení (Certificate of No Objection) od ministerstva spravedlnosti, zápis společnosti do obchodního rejstříku a její registrace u místní daňové autority. Sídlo obchodní společnosti musí být registrováno v Nizozemsku.

Estonsko

Stále oblíbenější destinací pro podnikání je Estonsko. To je známé propracovanou elektronizací veřejné správy. Estonsko mj. poskytuje tzv. e-občanství, jehož prostřednictvím mohou občané jiných států prostřednictvím internetu činit stejné právní kroky, jako Estonci. Nejčastěji zakládanou společností v Estonsku je společnost s ručením omezeným – OÜ (osaühing). Ředitelem estonské společnosti může být libovolná fyzická osoba bez trvalého pobytu nebo sídla v Estonsku, společníkem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, která bude schopna dostatečně prokázat svoji právní subjektivitu a jednatelská oprávnění svých zástupců.

Napsat komentář