Co je potřeba k podnikání v oboru zednictví?

Pokud zastáváte názor, že řemeslo má zlaté dno a rádi byste se pustili do podnikání v oboru zednických prací, rádi Vám přiblížíme podmínky založení zednické živnosti či přímo profesionální založení s.r.o. pro zedníky.

Jaké činnosti zahrnuje živnost zednické práce?

Prakticky i z pohledu živnostenského zákona je zednictví velmi rozsáhlý obor s celou škálou činností. Zjednodušeně lze říci, že zednické práce zahrnují jakékoliv zednické, betonářské, obkladačské práce při stavbě, opravě nebo rekonstrukci nemovitosti.

Co můžete dělat zednická firma s.r.o.?

Provozovat zednické práce v rámci společnosti s ručením omezeným s.r.o. má velkou výhodu v zastropování odpovědnosti za případné škody. Nicméně nároky na kvalifikaci jsou u zednické s.r.o. stejné jako u zedníka – živnostníka. 

Zednická firma může jak stavět nové budovy, tak opravovat stavby historické. Se kterými materiály budete pracovat? Může se jednat se o beton, sklobeton, kámen, umělý kámen, sádru nebo sádrokarton, pracuje se s cihlami, tvárnicemi, dlaždicemi, mozaikami, obklady a zdivem.

Jaké jsou odborné zednické práce?

 • Bourat – můžete bourat zděné konstrukce
 • Klást a opravovat – dlažbu např. z kamenných desek nebo benátské dlažby
 • Montovat – příčky, stropní podhledy nebo rolety a žaluzie
 • Osazovat – schody, zárubně, okna a zábradlí
 • Provádět konstrukce – např. ze sklobetonu nebo sádrokartonu
 • Provádět izolace – zdiva historických i jiných objektů a jiných náročných omítek 
 • Vyzdívat – kanalizační a vodovodní objekty, klenby, příčky a zdi 
 • Zateplovat – obvodové pláště budov 
 • Zhotovovat – vnější i vnitřní dlažby z dlaždic i mozaiky různých druhů 

Do zednictví patří i činnosti uměleckého charakteru jako uměleckořemeslné zpracování sádry pro jemné stavební práce, práce při zhotovování interiérových a exteriérových výzdob budov z různých materiálů. Také se sem řadí modelování a odlévání členitých soch, reliéfů a plastik, vytváření složitých maket a miniaturních modelů pro filmové a divadelní účely a zhotovování sgrafit.

12019 / Pixabay

Co budete potřebovat k založení s.r.o. pro zednické práce?

Zakládáte-li společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se zednické s.r.o. zakládá notářským zápisem – osobně či v rámci služby založení s.r.o. na klíč. Společnost pro zednické práce mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. 

Co vás tedy čeká?

Nejdříve byste si měli promyslet název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.)

Poté lze sepsat základní body společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Bude také potřeba založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti a banka musí potvrdit výši vašeho vkladu.

Jaká je nutná kvalifikace k podnikání v zednictví?

Zednictví je řemeslnou živností a proto budete muset u s.r.o i živnosti doložit doklad o vzdělání v oboru. Měli byste  mít úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz. U zednické živnosti se jedná o následující obory:

 • fasádník
 • inženýrský stavitel
 • obkladač
 • operátor stavební výroby
 • pozemní stavitel
 • štukatér
 • zedník

Pokud nemáte vzdělání ve výše zmíněných oborech měli byste doložit doklad o vzdělání v příbuzném oboru kamnář nebo umělecký štukatér. V případě vzdělání v příbuzném oboru je třeba ještě doložit praxi v délce 1 roku (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list na uvedený obor činnosti.

Pokud nemáte vzdělání ani v příbuzném oboru, lze jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list požadovaného oboru činnosti.

Poslední možností je, pokud vůbec nesplňujete tyto podmínky odborné způsobilosti a praxe, stanovení si odpovědného zástupce, který tyto podmínky na vzdělání splňuje a který vám k tomu udělí souhlas.

Co do zednictví nespadá, ale je dobré vědět?

Do zednictví nespadají například přípravné  a dokončovací stavební práce nebo provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Stejně tak vodoinstalatérství, malířství nebo pokrývačství to jsou samostatné živnosti, které můžete u nově založeného s.r.o. rovněž aktivovat.

Napsat komentář